Thursday, 25/April/2024 04:00
Mo Dhenkanal

Category : କବିତା

କବିତା

“ ମାଆ ” ମାତୃ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବିତା

Mo Dhenkanal
ମତେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବାରେମୋ ଦେଖିବାରେ, ଶୁଣିବାରେମୋ କହିବାରେ, ସହିବାରେସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅବଦାନ ଯଦି ଥାଏ କାହାର !ମାଆ… ମାଆ… ମାଆକେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର l୦l ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଲୁହଶୁଖି ଯାଏ ତାର ମୁହଁମୋ...