Thursday, 25/April/2024 09:59
Mo Dhenkanal

Category : ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା

ନିଜ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ଫଳ

Mo Dhenkanal
ବର୍ଷାଦିନରେ ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳସୁଆ ପଣ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ବର୍ଷାଦିନେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପରିମାଣରେ...