Monday, 22/April/2024 03:00
Mo Dhenkanal

Category : ଗଳ୍ପ

ଗଳ୍ପ

ଅମାନିଆ ମୁଁ, ଗାଳ୍ପିକା-ପଲ୍ଲବୀ ଦାସ

Mo Dhenkanal
ଆଜି ପୁଣି ବର୍ଷା ! ନିଧୁମ ବର୍ଷା ଛେଚୁଚି। ଏବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ତା ରଙ୍ଗ ବି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ ସେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇଛି। କେତେ...